Specialist in online sport, voeding & leefstijl programma’s

Belangrijke factoren

Belangrijke factoren bij het stellen van doelen

Belangrijke factoren bij het stellen van doelen

Bij het stellen van doelen is niet alleen het KISS-principe (het simpel houden) van belang. Zo zijn er ook andere factoren die u helpen bij het stellen en bereiken van uw doelen. Maar vergis u niet, want onderstaande factoren zijn een onderdeel van het menselijk gedrag. En dit aanpassen kost nu eenmaal wat tijd. Maar krijgt u ze onder de knie, dan zal de kwaliteit van uw leven een zeer positieve wending nemen. U wordt weer piloot van uw eigen leven!

 

We bespreken de volgende factoren:

Keuzes maken en verantwoording nemen

Bij het stellen van doelen moeten ook keuzes gemaakt worden. Want een doel bereiken kost nu eenmaal tijd en als u het druk heeft, waar haalt u deze tijd vandaan? Het is dan ook belangrijk dat wanneer iemand een lange termijn doel heeft gekozen, er een verwachte route wordt uitgestippeld. Op deze route komt u verschillende mijlpalen (de korte termijn doelen) tegen waarbij u de keuze heeft om bij te sturen en eventueel van richting te veranderen.

Verantwoording nemen is ook een belangrijk gegeven. Want wanneer u 2 maanden geleden een bewuste keuze heeft gemaakt en deze leidt niet tot het gewenste resultaat, kunt u zowel positief als negatief reageren. Een negatieve reactie zou zijn wanneer u uzelf een schuldgevoel aanpraat (“ik had nooit die beslissing moeten nemen, ik doe ook niets goed”). Het tegenovergestelde is een positieve reactie, waar u dan ook veel van kunt leren (“ik heb die beslissing genomen, dit ging er fout en zo kan ik het volgende keer beter aanpakken”).

Een keuze maken is soms moeilijk, zeker des te meer resultaat ervan afhangt. Maar het is nu eenmaal zo dat mensen fouten maken en belangrijker is wat men met deze fouten doet! Leert men van de fouten of worden ze elke keer opnieuw gemaakt? Misschien kunt u de fout de volgende keer voorkomen door een andere keuze te maken.

Van fouten kunt u dus leren en hierbij kunt u ook dan ook zeer goed gebruik maken van de korte doelen. Want wanneer een doel in zicht is of een gestelde periode is bereikt, kunt u indien nodig bijsturen. Er zullen dan opnieuw keuzes gemaakt moeten worden, maar nu wel met meer informatie (u heeft immers geleerd van fouten) en, door uw positieve reactie, met meer zelfvertrouwen.

Proactieve houding

Wanneer er problemen op iemands pad komen, of het resultaat van de inspanningen valt tegen, kunnen er verschillende reacties bij iemand optreden. Men kan anderen de schuld geven van de mislukking, zeer boos op zichzelf worden of zich verstoppen voor het probleem. Gevolg hiervan is wel dat men het probleem voor zich blijft uitschuiven of hoopt dat iemand anders hen komt redden en het probleem voor hen oplost. Helaas zorgt dit er wel voor dat men steeds minder in zichzelf gelooft en steeds minder zelfstandig keuzes durft te maken. Het leven wordt door andere personen of door bepaalde problemen geleid, en we geven geen sturing meer aan ons leven. Men reageert op een negatieve manier wanneer gebeurtenissen zich aandienen: in plaats van actie te ondernemen, gaat men steeds meer in de slachtofferrol zitten.

Met een proactieve houding wordt u uw eigen piloot en neemt u het heft weer in eigen handen! U kiest waar uw gevoel (uw intuïtie) naar uitgaat en neemt hier natuurlijk de volledige verantwoording over. Wanneer bepaalde problemen zich aandienen hebben we een positieve reactie en halen we kracht uit onze kennis en ervaring. U pakt het probleem actief aan en weet inmiddels wel hoe u dit het beste kunt doen. Door de ervaring met het maken van keuzes, krijgt u dan ook meer zelfvertrouwen en wordt u  steeds daadkrachtiger. Fouten kunnen nog steeds gebeuren, maar gedurende uw hele leven zult u hiervan blijven leren en blijven groeien als mens.

Mensen met een proactieve houding nemen dus initiatief, weten wat ze belangrijk vinden, zijn daadkrachtig in hun keuzes en nemen hier verantwoording voor. En iedereen kan dit leren door een positieve benadering, door te blijven oefenen en door problemen niet uit de weg te gaan; of dit nu op werk- of privégebied plaatsvindt.

Niet in de slachtofferrol kruipen

Vrouw is slachtofferSommige mensen kunnen problemen gelijk aanpakken, maar andere verstoppen zich hier liever voor. Want wat zal mijn collega wel niet vinden van mijn verkeerde keus of zal ik een maand van mijn leven kwijt zijn wanneer ik die keuze maak? Die persoon zal het probleem voor zich uitschuiven of deze aan iemand anders overlaten om niet te hoeven falen. Maar wanneer men een gewilde keuze niet gaat proberen, zal men het resultaat ook niet weten! Of pas later wanneer de collega er met het succes vandoor gaat. Men pakt het probleem dus niet aan en durft vanuit angstgevoelens geen keuze te maken

Ook zijn problemen nooit de eigen schuld van degene die in de slachtofferrol gaat zitten. Want door die bepaalde persoon, of die omstandigheden, is het behalen van mijn doel niet gelukt! Maar wat de persoon zelf heeft gedaan om de problemen het hoofd te bieden is niet duidelijk. Men geeft liever anderen de schuld en is daarvan het slachttoffer. Maar een slachttoffer zijn lijkt misschien veilig; u zult er niets van leren en zult niet groeien in uw leven. De mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen, leren van de gemaakte fouten en blijven de gestelde doelen actief benaderen. Hun hele leven zullen ze blijven groeien en zelf hun leven bepalen.

Positief blijven

Dit is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan; Maar het effect hiervan is wel uitzonderlijk groot. Want hoe negatiever iemand gedurende zijn leven is, des te moeilijker zal het zijn om positief te blijven. En hoe langer deze negativiteit duurt, des te meer stress zal het opleveren en des te eerder komt men in een depressieve fase terecht. Wordt deze persoon niet geholpen met het ‘anders’ denken dan zal men op den duur steeds meer verbitterd raken. Men ziet alleen de negatieve dingen en gaat er vanuit dat het maken van keuzes ‘toch geen zin heeft’. Men gaat steeds minder ondernemen, wordt steeds keuzelozer en zal gaandeweg minder vertrouwen hebben in zichzelf en anderen.

Hoe lastig aandiende problemen ook kunnen zijn, het zorgt er wel voor dat we kunnen kiezen tussen een negatieve en een positieve reactie! Deze laatste is misschien even wennen (kijk maar eens hoe weinig mensen met een complimentje om kunnen gaan), maar levert wel het meeste resultaat. Daarnaast versterkt een positieve houding ook het zelfvertrouwen, het maken van daadkrachtige keuzes en een open houding. Men komt eerder naar u toe dan naar de negatieveling. Want die heeft altijd wat te zeuren.

Energienemers en gevers

Doelen stellen en het maken van keuzes kan tot spanning leiden. Hoe negatiever de instelling is en hoe minder het gevoel van eigen waarde is, des te meer spanning zal dit opleveren.
Door uw keuzes en doelen minder beladen te maken, zal ook de spanning minder aanwezig zijn. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om op te merken welke spanning er wordt veroorzaakt. Wordt de keuze gebaseerd op angst of op enthousiasme?

We hadden u al geïnformeerd over het stellen van doelen op korte termijn. Deze geven bij het behalen een goed gevoel en zijn makkelijker te bereiken door de deelnemer. Deze doelen noemen we ook wel energiegevers en zorgen ervoor dat uw energiegehalte weer wordt opgeladen. U krijgt dus meer energie van een succesvolle poging. De korte doelen hoeven ook geen maanden te duren voordat u van het resultaat kunt proeven, maar kunnen eigenlijk elke dag worden gedaan. Het schilderen van een kastje (wat u al maanden voor u uitschuift) kan een dagelijks doel zijn. Wanneer het kastje klaar is kunt u trots zijn op u ondernomen poging en kunt u weer iets van uw lijstje afstrepen. Door elke dag positief (proberen) te  blijven, wordt uw energiegehalte ook dagelijks bijgevuld. U weet steeds beter uw spreekwoordelijke batterijtje op te laden.

De tegenhanger zijn natuurlijk de energienemers; de dingen die energie kosten. Hoe meer de keuzes of gewenste doelen gebaseerd zijn op negatieve emoties als woede, angst of verdriet; des te moeilijker zal het zijn om hier weerstand aan te bieden. Daarnaast kost al deze negativiteit veel energie en zal uw batterijtje steeds leger raken.

Belangrijk is u dus om u te richten op energiegevers; hoe klein uw doelen ook zijn! Helaas moeten er ook negatieve dingen gedaan worden, waarbij u meestal zelf kunt bepalen hoeveel energie dit kost.
Een voorbeeld van energiegevers en -nemers is het doen van de administratie. Dit klusje is vaak niet leuk en kost dan ook een hoop energie. Maar dit kunt u natuurlijk ook omdraaien door na het afronden van de taak uzelf te belonen en trots te zijn op de gedane prestatie. Het klusje moest gedaan worden, maar u heeft er een positieve draai aan gegeven. Uw energiegehalte (batterij) wordt niet alleen gevuld met negatieve energie.