Specialist in online sport, voeding & leefstijl programma’s

Wat is stuwkracht?

Wat is stuwkracht?

Bij het zwemmen is het belangrijk om met zo min mogelijk energie, een zo groot mogelijke afstand te kunnen overbruggen. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de zwemmer met de verschillende zwemslagen vooruit komt en zichzelf kan redden wanneer er onverhoopt iets gebeurt. En dat is alleen mogelijk wanneer er voldoende stuwkracht is.

Bij het voortbewegen in het water spreken we over de stuwkracht minus de weerstand. Hoe meer stuwkracht er wordt gebruikt, des te meer het lichaam zich zal gaan verplaatsen. En dat is mogelijk met de 3e wet van Newton: namelijk het ‘actie-reactie’ principe. Want na elke actie ontstaat er een reactie die gelijk, maar tegengesteld is aan de weerstand die het stuwvlak ondervindt.

In normale taal betekent dit dat een betere stuwing kan worden bereikt door een betere techniek. Het optimaal gebruik van de stuwvlakken van het lichaam, zorgt ervoor dat er ook optimaal afgezet kan worden tegen het water. De stuwkracht is zo het meest efficiënt en het lichaam zal zich steeds beter gaan verplaatsen. Maar het gebruik van de stuwvlakken moet wel opgebouwd worden.

 

Voor--en-achterwaarts

 

 

Allereerst vindt er tijdens het zwemmen een voorbereidende beweging (ook wel contra-fase genoemd) plaatst. De verschillende lichaamsdelen, en daarmee de stuwvlakken, worden in de juiste positie gebracht. Hierna vind de afzet, oftewel de stuwfase, plaats en zal het lichaam gaan verplaatsen. Beide fasen worden door de zwemlessen dus steeds optimaler gemaakt, met tot gevolg dat uw kind steeds beter leert zwemmen en steeds zwemveiliger wordt.

Het gebruik van de contra- en de stuwfase kunnen we goed zien, bij de volgende voorbeelden:

 

Stuwing bij de schoolslag

Stuwing schoolslag (benen):
Tijdens de contrafase worden de benen naar het lichaam toe gebogen en de voeten zijwaarts gedraaid. De stuwvlakken zijn nu gereed om zich af te zetten tegen het water.

Het rondje met de benen zet de stuwbeweging in gang en vooral het sluiten van de benen, dus het water verplaatsen met de stuwvlakken, zorgt voor voortstuwing.

Ook de armen zorgen voor stuwing. Ze trekken (bij het maken van het rondje) aan het water, waardoor het lichaam vooruit zal gaan. De contrafase gebeurt hierna weer door de armen lang te maken.

 

 

Stuwing borstcrawl (armen):
Stuwing bij de borstcrawlTijdens de uithaalfase wordt een arm uit het water gehaald en voor het lichaam gebracht. De schouder en hand zijn iets naar binnen gedraaid, waarna de stuwvlakken paraat staan.

De hand pakt nu het water en trekt dit naar achteren. Hierdoor zal het lichaam zich in voorwaartse richting verplaatsen, totdat deze trekfase voorbij is.
Vanaf de heupen kan de hand zelfs nog een duwtje geven, waardoor er een extra stuwmoment (duwfase) plaatsvindt.

De benen geven ook stuwing, maar doen dit via een driedimensionale beweging. Dit is een ander (draagvleugel-/schroef-) principe, dan de 3e wet van Newton.

 

 

Zoals u in beide voorbeelden kunt zien, wordt het water in achterwaartse richting verplaatst. Als reactie zal het lichaam zich hierdoor voorwaarts bewegen. En hoe beter dit actie-reactie principe is, des te efficiënter zal uw kind kunnen zwemmen. Mits er natuurlijk wel sprake is van weinig weerstand; En dit is mogelijk door de horizontale houding zo veel mogelijk na te streven.