Specialist in online sport, voeding & leefstijl programma’s

Bloeddruk

Bloeddruk meten

Bloeddruk metenEen te hoge bloeddruk wordt vaak in verband gebracht met roken, alcoholgebruik, overgewicht en overmatige stress. De gevolgen hiervan zijn dan ook steeds beter zichtbaar binnen onze maatschappij. Een grote mate van overgewicht hebben is een van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten, waar jaarlijks veel mensen aan sterven. Gelukkig is het proces voor een groot deel omkeerbaar en kan men de bloeddruk verlagen door te sporten, gezonde voeding te nuttigen en een actieve leefstijl na te streven. Belangrijk is hierbij wel dat u dit op een lange termijn kan volhouden, zodat het lichaam voldoende tijd heeft om zichzelf te herstellen.

De bloeddruk is een graadmeter van hoe ver uw bloedvaten openstaan. Hoe lager de waardes hoe minder hard uw hart moet pompen om het bloed door de bloedvaten te krijgen. De bloeddrukwaardes bestaan uit 2 cijfers en wordt vermeldt als bovendruk/onderdruk:

 

De bovendruk (systolische druk) is de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta of hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer.

De onderdruk (diastolische druk) is het minimum van de druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart in, als de linker hartkamer zich weer met bloed vult.

 

Let op: Denkt u last te hebben van een hoge bloeddruk, laat u dan eerst adviseren door uw huisarts.

Uitleg bloeddrukmeting

Een bloeddrukmeting kunt u bij verschillende instanties laten uitvoeren. Doet een arts dit dan kunt u van de meest nauwkeurige meting uitgaan. De sportscholen, fysiotherapeuten, diëtiste en personal trainers hebben vaak ook mogelijkheid tot het uitvoeren van verschillende metingen. De nauwkeurigheid hangt hierbij echter wel samen met de kwaliteiten van de testafnemer en het gebruik van de juiste apparatuur.

Tijdens de meting krijgt u een (vrij strakke) band om uw bovenarm heen. De testafnemer heeft een ballonnetje en pompt de band op. Hierdoor zit de band zo strak dat er door de bovenarmslagader geen bloed meer kan pompen. Hierna laat men, door een ventieltje te openen, de druk in de band weer langzaam zaken, waardoor er langzaam meer bloed door de arm stroomt.

 

Uitvoeren van de bloeddrukmeting:

  • De testafnemer noteert in de boven en onderdrukwaardes.

 

Het resultaat:

  • De boven- en onderdrukwaardes worden vergeleken met de volgende tabel:

 

Boven en onderdruk Systolische bloeddruk (mmHg)   Diastolische bloeddruk (mmHg)
Optimaal < 120 en <80
Normaal 120 – 129 of 80 – 84
Normaal hoog 130 – 139 of 85 – 89
Hypertensie fase 1 140 – 159 of 90 – 99
Hypertensie fase 2 160 – 179 of 100 – 109
Hypertensie fase 3 = 180 of = 110
Geïsoleerde systolische hypertensie = 140 en < 90

Voordelen van de bloeddrukmeting:

  • Makkelijk uit te voeren
  • Geeft een redelijk beeld van uw gezondheidsrisico’s
  • Tegenwoordig ook zelf uit te voeren
  • Is goed te combineren met andere testen en metingen.

 

Nadelen van de bloeddrukmeting:

  • De meting is te beïnvloeden door het tijdstip van de dag, maar ook door stressmomenten
  • Medicijnen tegen een hoge bloeddruk kunnen ook de hartslagmeting beïnvloeden.