Specialist in online sport, voeding & leefstijl programma’s

Vo2 Max

Vo2 Max

Vo2 max testBij deze test gaat het erom dat het vermogen van de maximale zuurstofopname bij de proefpersoon gemeten wordt. Zo krijgt deze een goed beeld van zijn of haar conditie. De maximale zuurstofopname bepaalt hoeveel zuurstof iemand nodig heeft bij een maximale inspanning en wordt pas bereikt wanneer iemand echt tot het gaatje gaat. Hoe hoger de VO2 Max van iemand is, des te lager is zijn energieverbruik. Er wordt tijdens het bewegen door het lichaam efficiënter omgegaan met de zuurstof

Het bepalen van de maximale zuurstofopnamevermogen heeft natuurlijk als nadeel dat de kans op complicaties (flauwvallen, hartstilstand) tijdens de test groter worden. Om deze reden wordt deze test altijd onder begeleiding van een (sport) arts uitgevoerd.

Andere methoden VO2Max

Er zijn 3 andere methode om toch op een veilige manier de VO2 Max waarde te bepalen:

 

1. Astrand test: met fietsergometer en hartslagmeter

Deze test wordt vaak afgenomen door fitnesscentra en fysiotherapeuten, en is geschikt voor beginners. Vooraf moet een vragenlijst worden ingevuld aangezien er verschillen factoren (als medicijngebruik, slechte nacht) zijn die de test kunnen laten mislukken. Tijdens deze test wordt de hartslag gemeten door submaximale inspanning op een speciaal geijkte fiets. De test duurt 6 minuten, waarbij het fietstempo zo constant mogelijk word gehouden binnen een speciale hartslagzone.

 

Uitvoeren van de Astrand test:

 • Minimaal een uur voor de les mag er niet (teveel) gegeten, koffie en thee gedronken en gerookt worden.
 • De proefpersoon vult vooraf aan de test een vragenlijst in en bespreekt deze met de begeleider.
 • De proefpersoon neemt plaats op de fietsergometer en de rusthartslag wordt genoteerd.
 • Er wordt 1 minuut gefietst in een rustig tempo, zonder weerstand.

 

 • De test begint: de proefpersoon gaat fietsen in een tempo van 60 omwentelingen per minuut (RPM)
 • Indien gewenst zal de begeleider de weerstand (in Watt) opvoeren om de hartslag in de juiste zone te krijgen. Deze ‘Steady State hartslagfrequentie’ ligt tussen de 130 – 170 slagen per minuut.

 

 • Wanneer de ‘Steady State hartslagfrequentie’ is bereikt, start de test. De bedoeling is dan ook dat deze constante hartslag gedurende 6 minuten fietsen wordt aangehouden. De begeleider houdt dit in de gaten en stuurt indien nodig bij.
 • Aan het eind van elke minuut wordt de hartslag gemeten en genoteerd
 • Na de laatste minuut mag de proefpersoon rustig uitfietsen

 

 

De resultaten van de Astrand test:

 • Nu de hartslag tijdens de opvolgende meetminuten is genoteerd, wordt het gemiddelde berekent van de laatste 2 metingen
 • Dit wordt de ‘gevonden hartslagfrequentie’ genoemd, waarmee de maximale zuurstofopname (VO2Max) kan worden bepaald.
 • De VO2 max wordt afgelezen in een tabel met de gevonden hartslagfrequentie, het geslacht en de gebruikte weerstand (in Watt), en uitgedrukt in X  liter/minuut
 • Tussen de 9 en 16 jaar moet er een extra correctiefactor worden gebruikt.

 

2. Berekening VO2max

Om de maximale zuurstofopnamevermogen te bepalen via deze manier, wordt een aantal factoren aan elkaar gekoppeld zoals BMI en vetpercentage. Aangezien al deze factoren ook elk hun onzekerheid hebben, zijn wij geen fan van deze methode.

 

3. Met hartslagmeter

Verschillende hartslagmeters kunnen ook de VO2 Max bepalen. Hierbij is het wel belangrijk dat u een goed merk gebruikt omdat hier vaak ingewikkelde formules achter zitten. Meer hierover leest u bij de Polar fitnesstest.

Voordelen van de Maximale Zuurstofopname test:

 • De Astrand test geeft een nauwkeurige richtlijn van uw conditie
 • Wordt meestal door een ervaren testafnemer gedaan
 • De meetapparatuur is vaak van hoge kwaliteit
 • Een nauwkeurige VO2 Max waarde kan gecombineerd worden met andere testen.

 


Nadelen van de Maximale Zuurstofopname test:

 • Is zeer moeilijk zelf uit te voeren
 • De test kost u sowieso geld.